טלפון:
עמוד הבית מקצוע עברית

מקצוע עברית

משרה: מורה לעברית

פירוט המשרה :  6 ש"ש הכנה לבגרות

ליחידת אילת

                       קו"ח לקלאריס- clarice.yassan@gmail.com

 

משרה: מורה לעברית

פירוט המשרה :  15 ש"ש

ליחידת שגב שלום

 

                       קו"ח לכאמל- ALAMRANI9@GMAIL.COM