טלפון:
עמוד הבית מקצוע תקשוב

מקצוע תקשוב

משרה: מורה לתקשוב

פירוט המשרה : 8 ש"ש למילוי מקום

ליחידת מודיעין עלית

קו"ח לרבקה- rivkanoar@gmail.com