טלפון:
עמוד הבית ���������� ������������

מקצוע אנגלית

משרה: מורה לאנגלית

פירוט המשרה :  8 ש"ש

ליחידת נהריה

קו"ח לאפרת- yosefrat@gmail.com