טלפון:
עמוד הבית ���������� ����������

מקצוע עברית

משרה: מורה לעברית

פירוט המשרה :  8 ש"ש

ליחידת קרית שמונה

קו"ח לגליה- gbiras@walla.co.il