טלפון:

הנחיות דיווח על בידוד

להלן הנחיות מעודכנות בנוגע לעובדים שנמצאים בבידוד:

עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, זכאי ממעסיקו לתשלום דמי בידוד עבור ימי היעדרותו מהעבודה, בתנאי שדיווח למשרד הבריאות על הבידוד והמציא למעסיק העתק מהדיווח בקומקס.

 

על העובד למסור למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות טופס מקוון בלבד   https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees@health.gov.il

ולהמציא למעסיק העתק מהדיווח בקומקס.

  •  הדיווח צריך להיעשות 4 ימים לכל היותר לאחר תחילת הבידוד (בעת דיווח לאחר יותר מ-4 ימים מתחילת הבידוד, דמי הבידוד יינתנו רק בגין התקופה שלאחר הדיווח ו-4 הימים שקדמו לדיווח).

לתשומת ליבכם, מורים יכולים לבחור אם לדווח בידוד או ללמד מרחוק .

מורים אפקטיביים זכאים לתשלום בגין ימי מחלה/בידוד על פי חוק ועל כן, יש להקפיד על רצף דיווח (או בידוד או הוראה מרחוק) .

בריאות טובה ושבוע טוב,

צוות משאבי אנוש