טלפון:
עמוד הבית יישומי מחשב 10-12 – יחידה 1 ערבית - כלי OFFICE
יישומי מחשב 10-12 – יחידה 1 ערבית - כלי OFFICE

יישומי מחשב 10-12 – יחידה 1 ערבית - כלי OFFICE

עדכונים לשנת הלימודים 2020-2021

תלקיט יישומי מחשב 1 -מבנה-ערבית

תלקיט יישומי מחשב 1 PDF 

- ערבית- תוכנית לימודים יישומי מחשב מסלולי 10-12 תוכנית חדשה

הנחיות להיבחנות והערכה פנימית במקצוע יישומי מחשב

חוברת תרגילים ביישומי מחשב בנושא אקסל

חוברת תרגילים ביישומי מחשב בנושא וורד

חוברת תרגילים יישומי מחשב- ערבית בנושא אקסל

חוברת תרגילים בערבית- יישומי מחשב - בנושא וורד

למידה באמצעות משחקים

מבחן אקסל יישומי מחשב - ערבית- נוסח שני

מבחן אקסל יישומי מחשב

מבחן אקסל יישומי מחשב 2

מבחן אקסל יישומי מחשב 3-

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא אינטרנט מרץ 2015

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא פאור פוינט - 2015

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא פאור פוינט מרץ 2015

מבחן וורד - 1 -

מבחן וורד - 2-

מבחן וורד - 3-

מבחן וורד - נוסח שני- ערבית- יישומי מחשב

מבחן וורד - ערבית- נוסח שלישי יישומי מחשב

מבחן וורד -ערבית- נוסח ראשון יישומי מחשב

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא אקסל מרץ 2015

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא אקסל - 2015

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא וורד - 2015

מבחן דגם חלק מעשי - יישומי מחשב ל-10-12 -2016 (1)

מבחן דגם חלק מעשי - יישומי מחשב ל-10-12 -2016

מבחן מעשי - יישומי מחשב ל-10-12 -2016

מבחן עיוני אינטרנט - ערבית- מאגר שאלות ללא תשובות

מבחן עיוני אינטרנט - ערבית- מבנה הבחינה ומאגר שאלות

קריטריונים להערכת אתרים - ערבית

קריטריונים להערכת אתרים