טלפון:
עמוד הבית יישומי מחשב 10-12 – יחידה 1 עברית - כלי OFFICE
יישומי מחשב 10-12 – יחידה 1  עברית - כלי OFFICE

יישומי מחשב 10-12 – יחידה 1 עברית - כלי OFFICE

עדכונים לשנת הלימודים תשפ"א

 מבחן עיוני יישומי מחשב תשפא

תלקיט ביישומי מחשב

תלקיט יישומי מחשב 1 -מבנה

 

חומרי למידה

הנחיות להיבחנות והערכה פנימית במקצוע יישומי מחשב

חוברת תרגילים ביישומי מחשב בנושא אקסל

חוברת תרגילים ביישומי מחשב בנושא אקסל

חוברת תרגילים ביישומי מחשב בנושא וורד

יישומי מחשב מדריך למורה מסלולי 10-12

למידה באמצעות משחקים

מבחן אקסל יישומי מחשב

מבחן אקסל יישומי מחשב 2

מבחן אקסל יישומי מחשב 3

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא אינטרנט מרץ 2015

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא פאור פוינט - 2015

מבחן וורד - 1 -

מבחן וורד - 2-

מבחן וורד - 3-

מבחן וורד - 3-

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא אקסל - 2015

מבחן דגם ביישומי מחשב בנושא וורד - 2015

מבחן דגם חלק מעשי - יישומי מחשב ל-10-12 -2016 (1)

מבחן דגם חלק מעשי - יישומי מחשב ל-10-12 -2016

מבחן מעשי - יישומי מחשב ל-10-12 -2016

מבחן עיוני אינטרנט - מבנה הבחינה ומאגר שאלות -

מבחן עיוני אינטרנט - מבנה הבחינה ומאגר שאלות

קריטריונים להערכת אתרים

קריטריונים להערכת אתרים

פרופיל מתחזה/מזוייף - מה ההבדל? (סרטון)