טלפון:
עמוד הבית מדעים 10-12 - עברית
מדעים 10-12 - עברית

מדעים 10-12 - עברית

 

הנחיות למורים

תלקיט במדעים למורה- תש"ף – וורד

תלקיט במדעים למורה – תש"ף – פ.ד.ף

הנחיות והמלצות למקצוע מדעים במסלולי 10-12

הנחיות והמלצות למקצוע מדעים - הערכה חלופית

מדריך למורה למדעים - פתיחה למקצוע תש"פ

מבנה מבחן מדעים

קפסולת זמן פעילות לתוכנית מדעים - פתיחת נושא

ההמצאות ששינו את העולם

תלקיט וחומרי עזר לתלמיד

 

תלקיט לתלמיד – תש"ף - קובץ וורד להורדה

תלקיט לתלמיד- תש"ף – קובץ פ.ד.ף

מדריך למורה במדעים- מדעי החיים

מדריך למורה במדעים- כימיה

מדריך למורה במדעים- פיסיקה

מדריך למורה במדעים- מדעי כדור הארץ

תבנית משחק – מי רוצה להגיע לפסגה

תבנית משחק – מי רוצה להיות מיליונר

תבנית משחק – אל תפיל את המיליון – 5 שאלות 

תבנית משחק – אל תפיל את המיליון – 10 שאלות 

 

 

 

 

מדעי כדור הארץ

מדריך למורה למדעים - מדעי כדור הארץ


יחידת הוראה - אקלים קיצון


מצגת התחממות גלובלית


מצגת גשם חומצי וערפיח - מדעי כדור הארץ


התחממות גלובלית פעילות לתלמידי על יסודי


מצגת טביעת רגל אקולוגית


ערכת קיימות

 

פיסיקה

מדריך למורה למדעים - פיסיקה תש"פ


אייזיק ניוטון


ניוטון מצגת


מצגת חוקי ניוטון


אינטראקציה פעילות בעזרת תמונות

 

מדעי החיים

מדריך למורה למדעים - מדעי החיים


מצגת הדגמה ללמידת אוריינית - תנשמות נגד עכברים


בעלי חיים בסכנת הכחדה


מגוון ביולוגי מעורבות האדם ופיתוח בר קיימא


מארג מזון מצגת


מצגת שרשרת המזון ומארג מזון

 

כימיה

מדריך למורה למדעים - כימיה


שקיות פלסטיק זה יכול להרוג


חוק שקיות הפלסטיק


פעילות בנושא שקיות פלסטיק הריבוע הכחול


מצגת לתוכנית מדעים - ניילון - איכות הסביבה


מצגת בנושא שקיות פלסטיק


נפט מצגת מלווה מקצוע מדעים - כימיה


מסע בעקבות הנפט - בזן