טלפון:
עמוד הבית חינוך תעבורתי 10-12 עברית
חינוך תעבורתי 10-12 עברית

חינוך תעבורתי 10-12 עברית

 

עדכונים לשנת הלימודים תשפ"א 2020-2021

תלקיט בחינוך תעבורתי למורה- תש"ף קובץ וורד

תלקיט חינוך תעבורתי -מבנה 

 חינוך תעבורתי תשפא 

חומרי למידה בחינוך תעבורתי מסלולי 10-12

 מצגת -תאונות, מציאות או הכרח

סיכום 2019 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

שיכורים לרגע נכים לנצח

 

חינוך תעבורתי מדריך למורה - מסלולי 10-12


הנחיות למורים המלמדים חינוך תעבורתי


הנחיות הערכה חלופית למורה המלמד מסלולי 10-12


אוגדן זהב - תוכנית לימודים


מבנה ודגם מבחן - חינוך תעבורתי 10-12 - 2019-2020


מאגר שאלות למבחן חינוך תעבורתי לקראת תיאוריה


מאגר שאלות ותשובות למבחן חינוך תעבורתי לקראת תיאוריה


מאגר שאלות ותשובות משרד התחבורה

 

 

תלקיט וחומרי עזר לתלמיד

 

מדריך למורה בחינוך תעבורתי  – עברית

מצגת מלווה תלקיט שיעור שני – תאונות ופרסומות

מצגת מלווה תלקיט שיעור רביעי- קריקטורות

מצגת אלכוהול ונהיגה

עקרונות בטיחות 1-5

תבנית משחק - מי רוצה להיות מיליונר

תבנית משחק - מי רוצה להגיע לפיסגה

תבנית משחק - אל תפיל את המיליון 

 

חוקי התעבורה


מערך שיעור בנושא חמשת עקרונות הבטיחות בדרכים


5 עקרונות בטיחות


חינוך תעבורתי אגף זהב - צפון - חוברת למידה


סרטונים לשיעורי חינוך תעבורתי


לוח תמרורים מלא

 

מצגות מלוות למידה

מצגת נתונים - שיעור 2


מצגת תהליך החקיקה בישראל - שיעור5


מצגת מסכמת - חלקי הדרך - שיעור 7


מצגת – מהירות - שיעור 11


מצגת אלכוהול ונהיגה - שיעור 13


מצגת - חגורות והסעות - שיעור 19


מצגת נהג חדש - שיעור 24